לפעול מתוך מקום של תיקון | הגב’ רונית קאליש על מאמר “החלצו”

שיעור חי דרך הזום במאמר “החלצו” על ידי הגברת רונית קאליש

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.