לרגל ד' תמוז: הרבי מספר על ר' מענדל פוטרפס

לרגל ד' תמוז, יום פטירתו של המשפיע הידוע ר' מענדל פוטרפס ע"ה, אנו מגישות הקלטה מהתוועדות קודש של הרבי מליובאוויטש מי' שבט תשכ"ה, בו מספר הרבי על מסירות נפשו של החסיד ר' מענדל פוטרפס ברוסיה הסובייטית, עבור בניית מקווה לנשים.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.