מהי העבודה העצמית של חודש אדר? | הרב זלמן נוטיק

"כשם שנכנס אב ממעטין בשמחה כך כשנכנס אדר מרבים בשמחה"
מה העומק בתוך המשפט הזה?
מהי העבודה העצמית של חודש אדר?
איך אפשר להפוך דברים לא נעימים לטוב?
לזכות ולרפואה ניסית למעלה מדרך הטבע בטבע
למשפיע מרכז אור חיה הרב זלמן ניסן פנחס שיחי' בן חנה ביילא רייזא

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.