מהי מעלתן של נשות ישראל המתבטאת בכיור של בית המקדש?

מהי מעלתן של נשות ישראל המתבטאת בכיור של ביהמ"ק? הרב שמואל מעטוף לפרשת כי-תשא

מדוע הכהנים נטלו ידיים לטהרה רק לאחר שנכנסו לבית המקדש?
מדוע דווקא נשות ישראל נתנו את הכיור לביהמ"ק?
מה זה מסמל על כוחן של הנשים?

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.