מה טוב בזמנים של ריחוק? | שיעור הבית היהודי עם הגב’ חדווי קפלן – כסלו תשפ”ב

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.