מה מצאו בבגדי האדמו"ר הזקן לאחר הסתלקותו?

מדוע אסתר ואחשוורוש התחתנו דווקא בחודש טבת? איך יתכן שהקב"ה נהנה מגופו של היהודי? מה התענוג שיש לקב"ה בקיץ? איך אתה יכול לשמוח כאשר אתה מוותר על תענוג? מה מצאו בבגדי האדמו"ר הזקן לאחר הסתלקותו? האם הקב"ה רוצה שנעשה חסד של שקר?? למה צריך שבכל שידוך שיוצא לפועל בבסיסו יש שקר?

הרב זלמן נוטיק בהתוועדות מיוחדת לרגל כ"ד טבת באור חיה.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.