מה עניין חטא העגל באמצע עניין בניית המשכן? | הרב אלקבץ

למה התורה מדברת על חטא העגל באמצע עניין בניית המשכן? הרב אלקבץ לפרשת כי-תשא

איזה ציווי מיוחד עמ"י קיבל רק בפרשה הזו?

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.