מכתבי הרבי על חג הגאולה י”ט כסלו | הרב שניאור כהן

בשיעור הקבוע על מכתבי הרבי,
מסביר הרב כהן מכתבים נבחרים שהרבי כתב בקשר לי”ט כסלו
על דרכי החסידות
על ההסבר של המושג “ראש השנה לחסידות”
על מסירות הנפש של אדמו”ר הזקן
ועוד

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.