עצם הדיבור של ה' עם הנביא – משנה את המציאות בעולם! | הרב שמעון וייצהנדלר

בסדרת שיעורים על הגאולה בדברי הנביאים
נבין כי ל"דיבור" בלבד יש כוח –
הוא מגלה את הפנימיות.

ובשיעור זה,
נלמד על הנביאים
שמנבאים על הגלות ובד בבד על הגאולה
וכיצד זה פועל מיד מציאות אחרת בעולם.

צפייה נעימה!

י"ג אייר תשפ"א

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.