דברים שחשוב לעשות בחודש אלול

עומדות בראש אלול – חודש הסיכום וחשבון הנפש של השנה, חודש התשובה והרחמים. לפיכך נקבעו בחודש זה הנהגות מיוחדות כדי לעורר אותנו לחשבון נפש ועשיית תשובה וכדי לזכות להחתם לשנה טובה ומתוקה.

תקיעת שופר:

נוהגים לתקוע בשופר מידי יום במהלך כל חודש אלול. (בערב ראש השנה ובשבתות לא תוקעים בשופר) זאת כדי לעורר אותנו לחזור בתשובה ולתקן את מעשינו.

פרק כ"ז בתהלים – לדוד ה':

ובתפילת שחרית ובתפילת מנחה נוהגים להוסיף אמירת פרק כ"ז בתהלים – הפרק נפתח בפסוק: "לדוד; ה' אורי וישעי, ממי אירא? ה' מעוז חיי, ממי אפחד?"

איחולים:

מאחלים כתיבה וחתימה טובה כאשר נפגשים/נפרדים או כותבים מכתב וכדו'. אולי כדאי פשוט להוסיף זאת לחתימה האישית שלנו כדי שכל מי שמקבל מאיתנו מכתב יקבל מאיתנו את האיחול לשנה טובה.

שלושה פרקים:

נוהגים לומר החל מראש חודש אלול ואילך שלושה פרקי תהילים לפי הסדר בכל יום עד יום הכיפורים. ובכך מסיימים את ספר התהילים (לפי תקנה הבעל שם טוב)

בדיקת תפילין ומזוזות:

נהוג לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול.

סליחות:

כשבוע לפני ראש השנה אומרים את ה"סליחות", תפילות מיוחדות המבקשות מבורא העולם שנה טובה ומבורכת.

חשבון נפש:

בחודש אלול עורכים חשבון נפש על השנה החולפת. חשבון נפש פירושו לערוך סיכום למעשנו במהלך השנה החולפת, מתוך רצון לתקן את הדרוש לקראת השנה הבעל"ט

כתיבה לרבי:

מנהג ישראל לכתוב בחודש אלול אל הרבי נשיא הדור – ראש בני ישראל, ולבקש את ברכתו הקדושה לשנה החדשה – לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.