האם יש להימנע מהסתכלות בבעלי חיים אמיתיים שאינם טהורים?

שאלה:

הרבי אומר, שילד צריך להסתכל רק בבעלי חיים טהורים. האם זה רק בציורים או גם בבעלי חיים אמיתיים?

מענה:

לא נוכל כעת, להרחיב בתשובה, ניגע רק בגוף השאלה

בשאלה זו טמונה תובנה מוטעית אצל רבים מאנ"ש. רבים חושבים שההוראה של הרבי הינה רק על ציורים.

ובכן, הכלל הוא: יש להימנע מהסתכלות בבעלי חיים טמאים, בין אם זה ציור או בעל חי אמיתי.

הרבי מפנה בשיחה (בהערות) לספר 'קב הישר', שם הוא דן בכל קשור להסתכלות בבעלי חיים אמיתיים.

נביא כאן כמה פסקאות מתוך הכתוב: "ואם הבן אדם רואה בראייתו בריות טמאות, אז הוא ממשיך רוח הטומאה החופף עליו בזה הדבר. והוא הגורם אחר כך להסתכל בדבר היותר גרוע, המביא האדם לידי מכשול".

כלומר, ההסתכלות בבריות טמאות משפיעה על היהודי רוח שלילית של טומאה.

מה לעשות כאשר רואים בריות משונות (כמו פיל או קוף) וצריכים על פי ההלכה, לברך, ברוך..משנה הבריות, הרי אז מוכרחים להסתכל?

עונה על כך ה'קב ישר' (והרבי מביא פסקה זו בהערה בשיחה) – "..אף שיש לאדם רשות לראות בריות משונות..ועל זה תקנו חכמינו ז״ל וקבעו ברכה ״ברוך משנה הבריות״. מכל מקום לא ישביע עינו בהסתכלות, ולא יראה בהם כי אם דרך ארעי.."

כלומר, יש לראות אותם בראיה קצרה, אך לא ממש להסתכל ולהתבונן בהם.

לסיכום: יש לשמור על הילד שלא הסתכל בבעלי חיים טמאים, הן בעל חי אמיתי והן בציור.

מקור: משיחת כ' חשוון תשד"מ ובהערות שם. קב הישר פרק ב'.

 


תוכן והגהה: הרב נתניאל זיס מרצה ועוסק בחקר החינוך על טהרת הקודש.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.