הילדים הדרוזים של הרבי

מה חיפשו זוג חב"די בחתונתה של צעירה דרוזית, ולאיזו מטרה הסכימו שניהם לתרום דולר מהרבי? • מדוע סירבה אם הכלה לשתות בביתם של בני הזוג החב"די ומה אפשר ללמוד משילוח המרגלים?

 מירי שניאורסון

"החלטנו לקדם פרויקט חונכות מיוחד ולתרום דולר של הרבי להגרלה שתיערך בין המורות המשתתפות במיזם. וזה סיפורו של הדולר שנתרם על־ידינו", מספרת ציפורה בהתרגשות וממהרת להוסיף: "וכל זה לרפואתו השלמה של בעלי שלמה יהודה בן רייזל שושנה".

אז הנה הסיפור כפי שסיפרה לנו ציפורה: "בשנת תשל"ז זכה בעלי בהגרלה על נסיעה לרבי. באותם ימים הוא שירת בצבא בתפקיד בכיר וערב הנסיעה החליט לעשות התוועדות בה סיפר לחיילים ולחיילות "שלו" אודות הנסיעה המתוכננת לרבי והציע להם לכתוב לרבי.

"עד מהרה נערמו על שולחנו מכתבי רבים שכתבו כל המשתתפים. בטרם יצא עם ה'כבודה' שנערמה על שולחנו, ניגש אליו קצין דרוזי בשם יוסוף שסיפר 'אני נשוי כבר עשר שנים ואין לנו ילדים'. הוא הוסיף ושאל 'האם גם אני יכול לכתוב ולבקש ברכה מהרבי?'. בוודאי, ענה לו שלמה בעלי שיהיה בריא.

"כששלמה חזר ערכנו התוועדות גדולה בביתנו הקטן. ו… גם יוסוף הגיע. אשתו הייתה לבושה ומכוסה כמיטב המסורת הדרוזית וכאשר מזגנו לה כוס יין היא סירבה לשתות אותו כפי הנהוג אצלם. חלפו רק תשעה חודשים מאותה התוועדות ושיחת טלפון מיוסוף סיפרה כי נולדו להם תאומים בן…

"יוסוף המשיך לשמור איתנו על קשר במשך שנים רבות והתגאה תמיד בפני אנשים בילדים שלו ואמר לכולם ש'אלה הם הילדים של הרבי הצדיק מאמריקה'. לפני שנתיים הזמינו אותנו יוסוף ואשתו לחתונת התאומה ומול כל הקהל בחתונה, הוזמן בעלי לבמה להיות נוכח במעמד סיפור נס הילדים…".

אז זהו סיפורו המרתק של הדולר שקיבל שלמה יהודה בן רייזל שושנה באותה ביקור בבית חיינו כ'זוכה בגורל'. את הדולר הזה תרמו הוא ואשתו לפרויקט החונכות ולרפואתו של שלמה יאריך ה' ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים מתוך בריאות איתנה אכי"ר.

ועתה לפרשת השבוע, מה עלינו ללמוד מסיפור שילוח המרגלים על־ידי משה רבנו עליו השלום? הרבי מסביר כי סיפור זה מדגיש את נקודת האחדות שבישראל ובתורה: גם עבודתו הפרטית של כל אחד ואחד מישראל כפי שמחולקים זה מזה, כולל ובמיוחד בעניין ד"לדעתך" שהוא עיקר מציאות האדם שיש לו דעה משל עצמו שהרי "אין דיעותיהם שוות" צריכה להיות חדורה בנקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות, כפי שמתבטאת לכל לראש באהבת ישראל ואחדות ישראל.

כאשר האדם מתבונן בדעתו ("לדעתך") בצרכיו של הזולת כדי לעזור ולסייע בכל המצטרך לו, הן ברוחניות והן בגשמיות, וכפי שאומרים בדיבור (ועקימת שפתיו הוי מעשה) בהתחלת כל יום לפני התפלה: "הריני מקבל עלי מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, הוא ממלא את רצון ה'. אמנם נכון שהקב"ה לא הורה על שילוח המרגלים ונתן זאת לשיקול "דעתו" של משה רבנו, אך שילוחם נעשה באחדות כפי שכתוב "כולם אנשים, ראשי בני־ישראל המה".

הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" – אימון וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית רדיו |

http://www.miri-mychoice.co.il/

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.