הרבי עם מצוייני צה"ל | תמונה מיוחדת

אנו מגישות תמונה נדירה מהיחידות המפורסמת למצוייני צה"ל אצל הרבי, כאשר לאחר שאמר שיחה בלשון הקודש, חילק מטבעות לצדקה.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.