להודות על בסיס יומי | מירי שניאורסון בטור נשי לפרשת תולדות

מירי שניאורסון

אמרו חז״ל: "שני דברים קדמו לעולם, תורה וישראל, ואיני יודע איזה מהם קודם, כשהוא אומר צו את בני ישראל דבר אל בני ישראל אומר אני ישראל קדמו".

כלומר מעלתם של ישראל גדולה יותר ממעלת התורה! אבל, כדי שמעלתם של ישראל תבוא בפועל ובגלוי, צריך להיות קיום התורה.
נבאר זאת בעזרת משל: ״משל למלך שיש לו בנים בתוך ביתו ויש לו עבד זקן ביניהם שהוא מלמד את בניו דרכים נאים ומעשים טובים…", מעלתם של ישראל היא בעצם מציאותם, כמו בנים אהובים מעצם היותם בנים, אך דברי התורה – מחנכים את ישראל במצוות, כמו העבד הזקן במשל, ואז יש לבנים דרכים נאים ומעשים טובים, ומעלתם גלויה.

בשיחת פרשת תולדות תשנ"ב, אומר הרבי כי ההתקשרות של ישראל לקב"ה היא מצד עצם הנשמה, וזה היסוד לעבודת ה' של כל היום. זה נשמע רעיון גבוה אבל למעשה כל אחת מאיתנו יכולה לעשות זאת מדי יום, בתחילת היום.

הכיצד? כשאנו מתחילות את היום באמירת "מודה אני".

מה הקשר בין הדברים? נשים לב למילים – "מודה אני לפניך". כאשר המילה הראשונה היא "מודה", עוד לפני שיש את ה"אני", טרם קיומה של מציאות מסוימת – כבר ישנה התבטלות והודאה לה'.

כך מתחיל יהודי את יומו, בביטול מוחלט לקב"ה. אחרי השינה שבה החזיר את נשמתו לבורא (השינה היא אחד חלקי שישים מהמוות), כאשר נשמתו חוזרת אליו, הוא מודה לה' ומבהיר, קודם אתה – הקב"ה, ורק אחר כך "אני" – מציאותי הגשמית.

נשים לב שאמירת "מודה אני" היא עוד לפני נטילת ידיים, עוד לפני קיום מצוות. זאת מפני שהביטול המוחלט לקב"ה הוא היסוד והבסיס לחיים שלנו. זה הדבר הראשון שאנו עושים מדי בוקר והוא זה שאמור להנחות אותנו לאורך היום כולו.

"מודה אני" – לא רק בבוקר. איפה בחיים שלך את מוצאת את עצמך חסרת אונים מול המציאות הטופחת? אני מזמינה אותך לכתוב רשימה של הכרת תודה על בסיס יומי כדי לשנות את חייך.


הכותבת היא בעלת "הבחירה שלי" – אימון וייעוץ לנערות ונשים, מרצה, מנחה ושדרנית רדיו | http://www.miri-mychoice.co.il/

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.