לרגל י"א ניסן: מנהגי יום הולדת

אין זה מקרה כי בלוח "היום יום" לי"א בניסן כותב הרבי: "ביום ההולדת, על האדם להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהבונן בהם, והצריכים תיקון ותשובה – ישוב ויתקנם".

כחסידים, ברור לנו כי אם ביום ההולדת הפרטי יש לקיים את מנהגי יום הולדת, ברור ופשוט כי ביום ההולדת של הנשיא והראש יש לקיימם ביתר שאת.

 לפניכן "מנהגי יום ההולדת" כפי שנדפסו בספר התוועדויות דשנת תשמ"ח ח"ג עמ' 160.

 

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.