מה עושים בחודש אלול | מנהגי החודש

עומדות אנו בעיצומו של חודש אלול – חודש הסיכום וחשבון הנפש של השנה, חודש התשובה והרחמים. לפיכך נקבעו בחודש זה הנהגות מיוחדות כדי לעורר אותנו לחשבון נפש ועשיית תשובה.

תקיעת שופר: נוהגים לתקוע בשופר מידי יום במהלך כל חודש אלול. (בערב ראש השנה ובשבתות לא תוקעים בשופר)

פרק כ”ז בתהלים – לדוד ה’: ובתפילת שחרית ובתפילת מנחה נוהגים להוסיף אמירת פרק כ”ז בתהלים – ‘לדוד ה’ אורי וישעי’

איחולים: מאחלים כתיבה וחתימה טובה כאשר נפגשים/נפרדים או כותבים מכתב וכדו’

שלושה פרקים: נוהגים לומר החל מראש חודש אלול ואילך שלושה פרקי תהילים לפי הסדר בכל יום עד יום הכיפורים. ובכך מסיימים את ספר התהילים (לפי תקנה הבעל שם טוב)

בדיקת תפילין ומזוזות: נהוג לבדוק את התפילין והמזוזות בחודש אלול.

סליחות: כשבוע לפני ראש השנה אומרים את ה”סליחות”, תפילות מיוחדות המבקשות מבורא העולם שנה טובה ומבורכת.

חשבון נפש: בחודש אלול עורכים חשבון נפש על השנה החולפת. חשבון נפש פירושו לערוך סיכום למעשנו במהלך השנה החולפת, מתוך רצון לתקן את הדרוש לקראת השנה הבעל”ט

כתיבה לרבי: מנהג ישראל לכתוב בחודש אלול אל הרבי נשיא הדור – ראש בני ישראל, ולבקש את ברכתו הקדושה לשנה החדשה – לכתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה!

.

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.