מיוחד: ספר התהלים של רלוי"צ והרבנית חנה

בקשר עם יום כ"ח טבת שחל בשבת האחרונה, הולדתה של הרבנית חנה ע"ה, אמו של הרבי אנו מגישות צילום ספר התהלים של הרה"ק רלוי"צ והרבנית חנה. בתחילת הספר כתבה הרבנית תיאור מרגש על המאסר וסיפורו של הספר.

כת"י הרבנית על התהלים של בעלה הרלוי"צ נבג"מ זי"ע

זה התהלים שייך לבעלי ז"ל ששלחתי לו על פי בקשתו למקום גלותו אז בכפר "טשילי" במדינת קאזאחסטאן.

לו היו פה ולשון להדפים האלו הי' להם לספר הרבה הרבה. כל דף ודף נטבע תמיד בדמעות והי' לח מהם. מיום שנאסר בתפיסה בחדש מארט 1939 נשתנו כחותיו הגשמיים לרע מיום ליום. רוחו הי' חזק. קשה מאד הי' לשמוע הבכיות היוצאים מקרב לב-עמוק ושברון-לב שסבל יותר על העדר החיים הרוחניים מהסבלות פשוט מרעב ממש בלי לחם ועוד תנאי החיים האיומים… הספר הזה הי' אצלו עד יום מותו

בכ' אב 1944 באלמא אטא עיר הבירה של המדינה האמורה למעלה. על-פי רב השתדלות של ידידים נאמנים, שעבודתם בענין זה היתה במסירת-נפש וסכנת-נפשות גדולה עלתה בידם שיתנו רשיון לבעלי לוי-יצחק ז"ל להעתיק מקומו מהכפר להעיר הגדולה וזה הי' יותר טוב בכל הפרטים בגשמיות ורוחניות והעיקר כי ישוב יהודי הי' שם.

יזכר ה' להאנשים האלה את מעשיהם הטובים וישמרם מכל רע אמן.

(מתוך קובץ "אם המלכות")

כתבי תגובה

כתובת המייל שלך לא תפורסם ולא תועבר לצד ג׳.