הרב מנחם הלפרין

איך מתבטאים האורות והכלים בעולמות העליונים? וכיצד זה קשור לניסיון של אברהם אבינו? | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על עבודת הנסיונות, מלמד הרב הלפרין את המאמר של הרבי הריי"ץ – "אתה הוא ה' אלוקים אשר בחרת באברהם" ובשיעור זה – הרבי הריי"ץ מביא הסברלצפייה

מהו כוח הדעת, ואיך נרתום אותו לעבודת הניסיונות שלנו בעולם | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על מאמרי הרבי הריי"ץ, מסביר הרב מנחם הלפרין על עבודת הניסיונות שלנו בעולם, מה כוח הדעת פועל אצלנו, ואיך זה יכול לחזק אותנו בתפילה ובכלל.לצפייה

לברר את העולם דווקא בזמן של ניסיונות? | הרב מנחם הלפרין

בסדרת שיעורים על מאמרי אדמו"ר הריי"ץ, מסביר הרב מנחם הלפרין מדוע דווקא אנחנו, החיים בעולם של ניסיונות וקשיים, מסוגלים לברר את העולם – ודווקא מתוך הקושי וההתמודדות נוצרתלצפייה