חינוך ילדים

איך רואים בפרשת ויחי את המסירות של אמא יהודייה לילדים שלה? | הרב זאב קפלן

לאחר הפסקה, השיעור הקבוע של הרב זאב קפלן על הפרשה ממשיך ובשיעור זה על פרשת ויחי, נלמד על רחל שנקברה על אם הדרך ואיך זה מלמד אותנו עללצפייה